Lenka Vacková

L&V is sustainable brand, using upcycled and second hand materials, inventing new techniques to criticize fashion industry. Based in Czech Republic.

//

L&V je udržitelná značka, vytvářející vlastní materiály, recyklované a z druhé ruky. Kritizující módní průmysl, sídlící v Praze.

All recycled collection

Kolekce vytvořená zrecyklováním nerecyklovatelných částí trendového oblečení módních řetězců.

___

Collection made of non-recyclable parts from trendy second-hand fast fashion clothes.

 

photo: Karolina Ketmanová, model: Kateřina Prokešová

photo: Alexandra Hrašková, models: elite

LV x Klatex collaboration

LV x Klatex spolupráce

Oděvní průmysl je hned po ropném asi nejproblematičtější oblastí lidské činnosti ve vztahu k životnímu prostředí. Střídání trendů i nízké ceny v řetězcích s rychlou módou mají za následek výrazné zkrácení doby používání oblečení. Produkují se stále nové a nové oděvy, zároveň vzniká ohromující množství textilního odpadu.

Jak se k tomuto problému vztahovat z pozice designera? Tato otázka se pro Lenku Vackovou postupem času stala zcela zásadním tématem a dovedla ji až ke spolupráci s klatovskou firmou Klatex, která vyrábí recyklovanou netkanou textilii pouze z textilního odpadu.

Lenka Vacková přesídlila do Klatov a zkoumá zde možnosti, které výroba recyklované textilie v Klatexu nabízí. Pokouší se recyklát upravit tak, aby byl použitelný i pro výrobu dalších produktů. Autorka zde hledá cenově dostupnou lokální alternativu k levným textilním materiálům z dovozu.

V budoucnu by proto chtěla zvýšit kvalitu celého výrobního procesu i kvalitu vzniklého recyklátu tak, aby se z něj stal zcela plnohodnotný materiál.

text: Martina Uhlířová

photo: Karolina Ketmanová a Dan Friedlaender

______

LV x Klatex collaboration

The clothing industry is the second most problematic for the environment right after the petroleum industry. The constant change of fashion trends and fast fashion retailers, that offer low prices, are to blame for a shorter usage of clothing. New clothing items are constantly being produced thus creating large amount of textile waste.

How to approach this problem from a designer’s point of view? This topic has been crucial for Lenka Vacková over the time and eventually led to her partnership with Klatex, a company based in Klatovy. This company focuses on creating non-woven fabrics out of textile waste.

Lenka Vacková has moved to Klatovy in order to research possibilities of production of recycled textile that Klatex has to offer. She tries to adjust the recycled textile so that it could be re-used for production of other products. The author is looking for local low-priced alternatives to cheap imported textile materials.

She hopes to elevate the quality of the production process and the quality of the recycled textile so that eventually it would become a fully-fledged material.

text: Martina Uhlířová

photo: Karolina Ketmanová a Dan Friedlaender

 

Fast or Last

At Designblok 2016, later also at Salone del Mobile, Milan Lenka Vacková has decided to get a temporary tattoo as a protest against fashion trends and fast fashion.

The result is a happening (working title: Fast or Last) which is a critique of sweatshops, human vanity and indifference.

In the quest for the newest trends we spend money on objects of zero value and a brief life span. However, somebody else is paying a high price for these objects when they are manufactured, sometimes with their own blood. These are the impoverished workers of the third world countries, such as Bangladesh, living in poverty and working in unsuitable conditions sometimes up to 18 hours a day (including the children). They also often use technologies that ruin not only their health but also ours, as well as the environment and the planet.

Fast or Last is a shop, a showroom of a label. While Designblok runs, the customer (the author) is tattooed with blood instead of tattoo ink, which expresses a protest against the fact that our vanity is literally being paid for by someone else’s blood. The tattoo has been designed as a T-shirt covered in multionational corporations logos that represent the ever-growing consumer lifestyle.

T-shirts and other clothes are our second skin which should protect us, not harm us. How long does a trend last? The traces of tattoos in blood disappear in the way in which a fashion trend vanishes. Something, nonetheless, remains.

Lenka Vacková is a student in her final year of the MA programme in doc. Liběna Rochovás class of Fashion and Footwear Design at UMPRUM Prague.

This time she is making an exception and under her own label L&V she is not going to present a new fashion collection but she will be focusing on the philosophy of her own label and the direction of her work, which has been to approach consumerism critically.

photo: Karolina Ketmanova

//

Lenka Vacková se rozhodla na Designbloku 2016 dočasně potetovat krví na protest proti trendům a fast fashion.

Výstupem je happening (prac. náz. Fast or last) kritizující fast fashion, sweatshopy, lidskou marnivost a lhostejnost.

V honbě za nejnovějšími trendy utrácíme peníze za předměty s nulovou hodnotou a krátkou životností. Za tyto předměty někdo jiný při jejich výrobě platí vysokou daň. Někdy vlastní krví. Jsou to dělníci z chudých poměrů, lidé z rozvojových zemí jako je Bangladéš. Žijí na pokraji bídy, pracují v nevyhovujících podmínkách někdy až 18 hodin denně, a to včetně dětí. Používají technologické postupy, které ničí jejich zdraví a v důsledku škodí i nám, konzumentům, i naší planetě a životnímu prostředí.

Fast or last je obchod, showroom značky. Zákazník (autorka) si po dobu trvání Designbloku nechává na tělo zhotovit tetování, kde je namísto tetovacího pigmentu použita krev, jako protest proti faktu, že za naši marnivost někdo jiný doslova platí vlastní krví. Tetování má podobu trička složeného z log nadnárodních společností reprezentujících stále rostoucí konzumní styl.

Tričko a oblečení je naší druhou kůží, která nás má chránit, ne ubližovat. Jak dlouho trvá trend? Stopy po tetování krví zmizí, stejně tak jako pomine trend. Něco tu ale pořád zůstává.

Lenka Vacková je studentkou posledního ročníku magisterského studia v ateliéru Designu oděvu a obuvi doc. Liběny Rochové na pražské UMPRUM.

Pod vlastní značkou L&V s notoricky známou estetikou loga H&M na letošním Designbloku výjimečně nepředstaví novou oděvní kolekci, jak je jejím zvykem, ale zaměří se na prezentaci filozofie značky a směru, kterým se autorčina tvorba ubírá.

photo: Karolina Ketmanova

Skeches